CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

1. Công cụ đánh giá dành cho lứa tuổi từ 3 – 18 tuổi

 • Test Vanderbil: đánh giá khả năng tập trung chú ý của trẻ
 • Test CBCL: đánh giá các lĩnh vực tâm lý của trẻ từ 6-18 tuổi
 • Test Raven, Denver: Đánh giá khả năng phát triển và chỉ số IQ của trẻ
 • Test STAI và Beck : đánh giá mức độ lo âo của trẻ
 • Test SBQ: đánh giá hành vi và cảm xúc của trẻ
 • Test Wisl – IV: phiên bản đánh giá mới nhất về sự phát triển trí tuệ ở trẻ
 • Test Chat: Đánh giá sàng lọc tự kỷ
 • Test vẽ tranh: đánh giá tâm lý trẻ nhỏ
 • Test đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên RADS

2. Công cụ đánh giá dành cho tuổi từ 18 trở lên

 • Test Zung: Đánh giá lo âu
 • Test Beck: Đánh giá trầm cảm
 • Test EPI: Đánh giá nhân cách
 • Test MMPI: Đánh giá nhân cách
 • Test PITTSBURGH: Đánh giá giấc ngủ
 • Test Wechsler: trắc nghiệm trí nhớ
 • Test đánh giá trầm cảm sau sinh
 • Test đánh giá ý tưởng và mức độ tự sát