CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN VÀ CHUYÊN GIA CỦA TÂM LÝ FAMILY

  1.  PGS.TS. Trần Thành Nam – Cố vấn chuyên môn tại công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family.
  2. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó giám đốc chuyên môn công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên, có nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ em, người trưởng thành….
  3. Lê Thị Hải Ninh – Chuyên viên tâm lý – Giáo viên kỹ năng tại công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học.
  4. Sử Hà Hạnh Nhi – Chuyên viên tâm lý tại công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học.