CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

1. Công cụ đánh giá dành cho lứa tuổi từ 3 – 18 tuổi

- Test Vanderbil: đánh giá khả năng tập trung chú ý của trẻ

- Test CBCL: đánh giá các lĩnh vực tâm lý của trẻ từ 6-18 tuổi

- Test Raven, Denver: Đánh giá khả năng phát triển và chỉ số IQ của trẻ

- Test STAI và Beck : đánh giá mức độ lo âo của trẻ

- Test SBQ: đánh giá hành vi và cảm xúc của trẻ

- Test Wisl – IV: phiên bản đánh giá mới nhất về sự phát triển trí tuệ ở trẻ

- Test Chat: Đánh giá sàng lọc tự kỷ

- Test vẽ tranh: đánh giá tâm lý trẻ nhỏ

- Test đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên RADS

2. Công cụ đánh giá dành cho tuổi từ 18 trở lên

- Test Zung: Đánh giá lo âu

- Test Beck: Đánh giá trầm cảm

- Test EPI: Đánh giá nhân cách

- Test MMPI: Đánh giá nhân cách

- Test PITTSBURGH: Đánh giá giấc ngủ

- Test Wechsler: trắc nghiệm trí nhớ

- Test đánh giá trầm cảm sau sinh

- Test đánh giá ý tưởng và mức độ tự sát

TƯ VẤN TÂM LÝ FAMILY