ĐỘI NGŨ CỐ VẤN VÀ CHUYÊN GIA CỦA TÂM LÝ FAMILY

A. CỐ VẤN

1. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Ngọc Khanh - Trưởng phòng Tâm lý lâm sàng của Viện Tâm lý học, trực thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng và kinh nghiệm giảng dạy.

2. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thành Nam - Giảng viên chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên sâu về Tâm lý học lâm sàng tại trường Đại học Vanderbilt của Mỹ.

B. CHUYÊN GIA

1. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó giám đốc công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên, có nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ em, người trưởng thành....

2. Huỳnh Thị Liểu - Chuyên viên tâm lý - Giáo viên kỹ năng tại công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học.

3. Hồ Thị Tuyến - Chuyên viên tâm lý - Giáo viên kỹ năng tại công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học.

4. Nguyễn Văn Vũ - Chuyên viên tâm lý - Giáo viên kỹ năng tại công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý Family. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học.

TƯ VẤN TÂM LÝ FAMILY