NHỮNG KHÓA HỌC NÀO ĐANG CÓ Ở FAMILY?

Những kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp,...luôn có 1 vài trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hiểu được những điều đó, Family đã tổ chức nhiều khóa học để giúp bạn sống tự tin hơn, khỏe hơn trong công việc và học tập. Để biết đó là khóa học gì, mời các bạn đọc hết bài viết sau đây.

1. KHÓA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG VÀO NHỮNG KỸ NĂNG XÃ HỘI

2. KHÓA HỌC ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG NGÔN NGỮ TRONG BẠN

3. KHÓA HỌC PHÒNG CHỐNG ĐI LẠC